Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip x-ande
Perfekt particip x-ad
Supinum x-at
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens x-ar x-ar x-ar x-ar x-ar x-ar
Preteritum x-ade x-ade x-ade x-ade x-ade x-ade
Futurum ska x-a ska x-a ska x-a ska x-a ska x-a ska x-a
Konditionalis I skulle x-a skulle x-a skulle x-a skulle x-a skulle x-a skulle x-a
Perfekt har x-at har x-at har x-at har x-at har x-at har x-at
Pluskvamperfekt hade x-at hade x-at hade x-at hade x-at hade x-at hade x-at
Futurum exaktum ska ha x-at ska ha x-at ska ha x-at ska ha x-at ska ha x-at ska ha x-at
Konditionalis II skulle ha x-at skulle ha x-at skulle ha x-at skulle ha x-at skulle ha x-at skulle ha x-at
Imperativ - x-a - x-a -

Conjugated verbs before and after x-a