Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip värderande
Perfekt particip värderad
Supinum värderat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens värderar värderar värderar värderar värderar värderar
Preteritum värderade värderade värderade värderade värderade värderade
Futurum ska värdera ska värdera ska värdera ska värdera ska värdera ska värdera
Konditionalis I skulle värdera skulle värdera skulle värdera skulle värdera skulle värdera skulle värdera
Perfekt har värderat har värderat har värderat har värderat har värderat har värderat
Pluskvamperfekt hade värderat hade värderat hade värderat hade värderat hade värderat hade värderat
Futurum exaktum ska ha värderat ska ha värderat ska ha värderat ska ha värderat ska ha värderat ska ha värderat
Konditionalis II skulle ha värderat skulle ha värderat skulle ha värderat skulle ha värderat skulle ha värderat skulle ha värderat
Imperativ - värdera - värdera -

Conjugated verbs before and after värdera