Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip vändande
Perfekt particip vänd
Supinum vänt
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens vänder vänder vänder vänder vänder vänder
Preteritum vände vände vände vände vände vände
Futurum ska vända ska vända ska vända ska vända ska vända ska vända
Konditionalis I skulle vända skulle vända skulle vända skulle vända skulle vända skulle vända
Perfekt har vänt har vänt har vänt har vänt har vänt har vänt
Pluskvamperfekt hade vänt hade vänt hade vänt hade vänt hade vänt hade vänt
Futurum exaktum ska ha vänt ska ha vänt ska ha vänt ska ha vänt ska ha vänt ska ha vänt
Konditionalis II skulle ha vänt skulle ha vänt skulle ha vänt skulle ha vänt skulle ha vänt skulle ha vänt
Imperativ - vänd - vänd -

Verbs similar to vända

Conjugated verbs before and after vända