Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip vägrande
Perfekt particip vägrad
Supinum vägrat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens vägrar vägrar vägrar vägrar vägrar vägrar
Preteritum vägrade vägrade vägrade vägrade vägrade vägrade
Futurum ska vägra ska vägra ska vägra ska vägra ska vägra ska vägra
Konditionalis I skulle vägra skulle vägra skulle vägra skulle vägra skulle vägra skulle vägra
Perfekt har vägrat har vägrat har vägrat har vägrat har vägrat har vägrat
Pluskvamperfekt hade vägrat hade vägrat hade vägrat hade vägrat hade vägrat hade vägrat
Futurum exaktum ska ha vägrat ska ha vägrat ska ha vägrat ska ha vägrat ska ha vägrat ska ha vägrat
Konditionalis II skulle ha vägrat skulle ha vägrat skulle ha vägrat skulle ha vägrat skulle ha vägrat skulle ha vägrat
Imperativ - vägra - vägra -

Verbs similar to vägra

Conjugated verbs before and after vägra