Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip uppsummerande
Perfekt particip uppsummerad
Supinum uppsummerat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens summerar upp summerar upp summerar upp summerar upp summerar upp summerar upp
Preteritum summerade upp summerade upp summerade upp summerade upp summerade upp summerade upp
Futurum ska summera upp ska summera upp ska summera upp ska summera upp ska summera upp ska summera upp
Konditionalis I skulle summera upp skulle summera upp skulle summera upp skulle summera upp skulle summera upp skulle summera upp
Perfekt har summerat upp har summerat upp har summerat upp har summerat upp har summerat upp har summerat upp
Pluskvamperfekt hade summerat upp hade summerat upp hade summerat upp hade summerat upp hade summerat upp hade summerat upp
Futurum exaktum ska ha summerat upp ska ha summerat upp ska ha summerat upp ska ha summerat upp ska ha summerat upp ska ha summerat upp
Konditionalis II skulle ha summerat upp skulle ha summerat upp skulle ha summerat upp skulle ha summerat upp skulle ha summerat upp skulle ha summerat upp
Imperativ - summera upp - summera upp -

Conjugated verbs before and after uppsummera