Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip uppsläpande
Perfekt particip uppsläpad
Supinum uppsläpat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens släpar upp släpar upp släpar upp släpar upp släpar upp släpar upp
Preteritum släpade upp släpade upp släpade upp släpade upp släpade upp släpade upp
Futurum ska släpa upp ska släpa upp ska släpa upp ska släpa upp ska släpa upp ska släpa upp
Konditionalis I skulle släpa upp skulle släpa upp skulle släpa upp skulle släpa upp skulle släpa upp skulle släpa upp
Perfekt har släpat upp har släpat upp har släpat upp har släpat upp har släpat upp har släpat upp
Pluskvamperfekt hade släpat upp hade släpat upp hade släpat upp hade släpat upp hade släpat upp hade släpat upp
Futurum exaktum ska ha släpat upp ska ha släpat upp ska ha släpat upp ska ha släpat upp ska ha släpat upp ska ha släpat upp
Konditionalis II skulle ha släpat upp skulle ha släpat upp skulle ha släpat upp skulle ha släpat upp skulle ha släpat upp skulle ha släpat upp
Imperativ - släpa upp - släpa upp -

Conjugated verbs before and after uppsläpa