Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip uppsändande
Perfekt particip uppsänd
Supinum uppsänt
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens sänder upp sänder upp sänder upp sänder upp sänder upp sänder upp
Preteritum sände upp sände upp sände upp sände upp sände upp sände upp
Futurum ska sända upp ska sända upp ska sända upp ska sända upp ska sända upp ska sända upp
Konditionalis I skulle sända upp skulle sända upp skulle sända upp skulle sända upp skulle sända upp skulle sända upp
Perfekt har sänt upp har sänt upp har sänt upp har sänt upp har sänt upp har sänt upp
Pluskvamperfekt hade sänt upp hade sänt upp hade sänt upp hade sänt upp hade sänt upp hade sänt upp
Futurum exaktum ska ha sänt upp ska ha sänt upp ska ha sänt upp ska ha sänt upp ska ha sänt upp ska ha sänt upp
Konditionalis II skulle ha sänt upp skulle ha sänt upp skulle ha sänt upp skulle ha sänt upp skulle ha sänt upp skulle ha sänt upp
Imperativ - sänd upp - sänd upp -

Conjugated verbs before and after uppsända