Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip uppkonstruerande
Perfekt particip uppkonstruerad
Supinum uppkonstruerat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens konstruerar upp konstruerar upp konstruerar upp konstruerar upp konstruerar upp konstruerar upp
Preteritum konstruerade upp konstruerade upp konstruerade upp konstruerade upp konstruerade upp konstruerade upp
Futurum ska konstruera upp ska konstruera upp ska konstruera upp ska konstruera upp ska konstruera upp ska konstruera upp
Konditionalis I skulle konstruera upp skulle konstruera upp skulle konstruera upp skulle konstruera upp skulle konstruera upp skulle konstruera upp
Perfekt har konstruerat upp har konstruerat upp har konstruerat upp har konstruerat upp har konstruerat upp har konstruerat upp
Pluskvamperfekt hade konstruerat upp hade konstruerat upp hade konstruerat upp hade konstruerat upp hade konstruerat upp hade konstruerat upp
Futurum exaktum ska ha konstruerat upp ska ha konstruerat upp ska ha konstruerat upp ska ha konstruerat upp ska ha konstruerat upp ska ha konstruerat upp
Konditionalis II skulle ha konstruerat upp skulle ha konstruerat upp skulle ha konstruerat upp skulle ha konstruerat upp skulle ha konstruerat upp skulle ha konstruerat upp
Imperativ - konstruera upp - konstruera upp -

Conjugated verbs before and after uppkonstruera