Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particippjunkande
Presens particippjunkat
Presens particippjunkad
Typejagduhan/hon/den/detvinide
Presenspjunkarpjunkarpjunkarpjunkarpjunkarpjunkar
Preteritumpjunkadepjunkadepjunkadepjunkadepjunkadepjunkade
Futurumska pjunkaska pjunkaska pjunkaska pjunkaska pjunkaska pjunka
Konditionalis Iskulle pjunkaskulle pjunkaskulle pjunkaskulle pjunkaskulle pjunkaskulle pjunka
Perfekthar pjunkathar pjunkathar pjunkathar pjunkathar pjunkathar pjunkat
Pluskvamperfekthade pjunkathade pjunkathade pjunkathade pjunkathade pjunkathade pjunkat
Futurum exaktumska ha pjunkatska ha pjunkatska ha pjunkatska ha pjunkatska ha pjunkatska ha pjunkat
Konditionalis IIskulle ha pjunkatskulle ha pjunkatskulle ha pjunkatskulle ha pjunkatskulle ha pjunkatskulle ha pjunkat
Imperativ-pjunka--pjunka-

Verbs similar to pjunka

Conjugated verbs before and after pjunka

« pjunka »