Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip piskande
Perfekt particip piskad
Supinum piskat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens piskar piskar piskar piskar piskar piskar
Preteritum piskade piskade piskade piskade piskade piskade
Futurum ska piska ska piska ska piska ska piska ska piska ska piska
Konditionalis I skulle piska skulle piska skulle piska skulle piska skulle piska skulle piska
Perfekt har piskat har piskat har piskat har piskat har piskat har piskat
Pluskvamperfekt hade piskat hade piskat hade piskat hade piskat hade piskat hade piskat
Futurum exaktum ska ha piskat ska ha piskat ska ha piskat ska ha piskat ska ha piskat ska ha piskat
Konditionalis II skulle ha piskat skulle ha piskat skulle ha piskat skulle ha piskat skulle ha piskat skulle ha piskat
Imperativ - piska - piska -

Conjugated verbs before and after piska