Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip ogiltigförklarande
Perfekt particip ogiltigförklarad
Supinum ogiltigförklarat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens förklarar ogiltig förklarar ogiltig förklarar ogiltig förklarar ogiltig förklarar ogiltig förklarar ogiltig
Preteritum förklarade ogiltig förklarade ogiltig förklarade ogiltig förklarade ogiltig förklarade ogiltig förklarade ogiltig
Futurum ska förklara ogiltig ska förklara ogiltig ska förklara ogiltig ska förklara ogiltig ska förklara ogiltig ska förklara ogiltig
Konditionalis I skulle förklara ogiltig skulle förklara ogiltig skulle förklara ogiltig skulle förklara ogiltig skulle förklara ogiltig skulle förklara ogiltig
Perfekt har förklarat ogiltig har förklarat ogiltig har förklarat ogiltig har förklarat ogiltig har förklarat ogiltig har förklarat ogiltig
Pluskvamperfekt hade förklarat ogiltig hade förklarat ogiltig hade förklarat ogiltig hade förklarat ogiltig hade förklarat ogiltig hade förklarat ogiltig
Futurum exaktum ska ha förklarat ogiltig ska ha förklarat ogiltig ska ha förklarat ogiltig ska ha förklarat ogiltig ska ha förklarat ogiltig ska ha förklarat ogiltig
Konditionalis II skulle ha förklarat ogiltig skulle ha förklarat ogiltig skulle ha förklarat ogiltig skulle ha förklarat ogiltig skulle ha förklarat ogiltig skulle ha förklarat ogiltig
Imperativ - förklara ogiltig - förklara ogiltig -

Conjugated verbs before and after ogiltigförklara