Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip minimerande
Perfekt particip minimerad
Supinum minimerat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens minimerar minimerar minimerar minimerar minimerar minimerar
Preteritum minimerade minimerade minimerade minimerade minimerade minimerade
Futurum ska minimera ska minimera ska minimera ska minimera ska minimera ska minimera
Konditionalis I skulle minimera skulle minimera skulle minimera skulle minimera skulle minimera skulle minimera
Perfekt har minimerat har minimerat har minimerat har minimerat har minimerat har minimerat
Pluskvamperfekt hade minimerat hade minimerat hade minimerat hade minimerat hade minimerat hade minimerat
Futurum exaktum ska ha minimerat ska ha minimerat ska ha minimerat ska ha minimerat ska ha minimerat ska ha minimerat
Konditionalis II skulle ha minimerat skulle ha minimerat skulle ha minimerat skulle ha minimerat skulle ha minimerat skulle ha minimerat
Imperativ - minimera - minimera -

Conjugated verbs before and after minimera