Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip medsändande
Presens particip medsänt
Presens particip medsänd
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens sänder med sänder med sänder med sänder med sänder med sänder med
Preteritum sände med sände med sände med sände med sände med sände med
Futurum ska sända med ska sända med ska sända med ska sända med ska sända med ska sända med
Konditionalis I skulle sända med skulle sända med skulle sända med skulle sända med skulle sända med skulle sända med
Perfekt har sänt med har sänt med har sänt med har sänt med har sänt med har sänt med
Pluskvamperfekt hade sänt med hade sänt med hade sänt med hade sänt med hade sänt med hade sänt med
Futurum exaktum ska ha sänt med ska ha sänt med ska ha sänt med ska ha sänt med ska ha sänt med ska ha sänt med
Konditionalis II skulle ha sänt med skulle ha sänt med skulle ha sänt med skulle ha sänt med skulle ha sänt med skulle ha sänt med
Imperativ - sänd med - - sänd med -

Verbs similar to medsända

Conjugated verbs before and after medsända

« medsända »