Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip liberaliserande
Perfekt particip liberaliserad
Supinum liberaliserat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens liberaliserar liberaliserar liberaliserar liberaliserar liberaliserar liberaliserar
Preteritum liberaliserade liberaliserade liberaliserade liberaliserade liberaliserade liberaliserade
Futurum ska liberalisera ska liberalisera ska liberalisera ska liberalisera ska liberalisera ska liberalisera
Konditionalis I skulle liberalisera skulle liberalisera skulle liberalisera skulle liberalisera skulle liberalisera skulle liberalisera
Perfekt har liberaliserat har liberaliserat har liberaliserat har liberaliserat har liberaliserat har liberaliserat
Pluskvamperfekt hade liberaliserat hade liberaliserat hade liberaliserat hade liberaliserat hade liberaliserat hade liberaliserat
Futurum exaktum ska ha liberaliserat ska ha liberaliserat ska ha liberaliserat ska ha liberaliserat ska ha liberaliserat ska ha liberaliserat
Konditionalis II skulle ha liberaliserat skulle ha liberaliserat skulle ha liberaliserat skulle ha liberaliserat skulle ha liberaliserat skulle ha liberaliserat
Imperativ - liberalisera - liberalisera -

Conjugated verbs before and after liberalisera