Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens participlösbändande
Presens participlösbänt
Presens participlösbänd
Typejagduhan/hon/den/detvinide
Presensbänder lösbänder lösbänder lösbänder lösbänder lösbänder lös
Preteritumbände lösbände lösbände lösbände lösbände lösbände lös
Futurumska bända lösska bända lösska bända lösska bända lösska bända lösska bända lös
Konditionalis Iskulle bända lösskulle bända lösskulle bända lösskulle bända lösskulle bända lösskulle bända lös
Perfekthar bänt löshar bänt löshar bänt löshar bänt löshar bänt löshar bänt lös
Pluskvamperfekthade bänt löshade bänt löshade bänt löshade bänt löshade bänt löshade bänt lös
Futurum exaktumska ha bänt lösska ha bänt lösska ha bänt lösska ha bänt lösska ha bänt lösska ha bänt lös
Konditionalis IIskulle ha bänt lösskulle ha bänt lösskulle ha bänt lösskulle ha bänt lösskulle ha bänt lösskulle ha bänt lös
Imperativ-bänd lös--bänd lös-

Conjugated verbs before and after lösbända

« lösbända »