Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip kapande
Perfekt particip kapad
Supinum kapat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens kapar kapar kapar kapar kapar kapar
Preteritum kapade kapade kapade kapade kapade kapade
Futurum ska kapa ska kapa ska kapa ska kapa ska kapa ska kapa
Konditionalis I skulle kapa skulle kapa skulle kapa skulle kapa skulle kapa skulle kapa
Perfekt har kapat har kapat har kapat har kapat har kapat har kapat
Pluskvamperfekt hade kapat hade kapat hade kapat hade kapat hade kapat hade kapat
Futurum exaktum ska ha kapat ska ha kapat ska ha kapat ska ha kapat ska ha kapat ska ha kapat
Konditionalis II skulle ha kapat skulle ha kapat skulle ha kapat skulle ha kapat skulle ha kapat skulle ha kapat
Imperativ - kapa - kapa -

Verbs similar to kapa