Total verb forms: 51
Imperatives and participles
Presens particip glädjande
Perfekt particip gladd
Supinum glatt
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens gläder gläder gläder gläder gläder gläder
Preteritum gladde gladde gladde gladde gladde gladde
Futurum ska glädja ska glädja ska glädja ska glädja ska glädja ska glädja
Konditionalis I skulle glädja skulle glädja skulle glädja skulle glädja skulle glädja skulle glädja
Perfekt har glatt har glatt har glatt har glatt har glatt har glatt
Pluskvamperfekt hade glatt hade glatt hade glatt hade glatt hade glatt hade glatt
Futurum exaktum ska ha glatt ska ha glatt ska ha glatt ska ha glatt ska ha glatt ska ha glatt
Konditionalis II skulle ha glatt skulle ha glatt skulle ha glatt skulle ha glatt skulle ha glatt skulle ha glatt

Verbs similar to glädja

Conjugated verbs before and after glädja