Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens participgenomtröskande
Presens participgenomtröskat
Presens participgenomtröskad
Typejagduhan/hon/den/detvinide
Presenströskar igenomtröskar igenomtröskar igenomtröskar igenomtröskar igenomtröskar igenom
Preteritumtröskade igenomtröskade igenomtröskade igenomtröskade igenomtröskade igenomtröskade igenom
Futurumska tröska igenomska tröska igenomska tröska igenomska tröska igenomska tröska igenomska tröska igenom
Konditionalis Iskulle tröska igenomskulle tröska igenomskulle tröska igenomskulle tröska igenomskulle tröska igenomskulle tröska igenom
Perfekthar tröskat igenomhar tröskat igenomhar tröskat igenomhar tröskat igenomhar tröskat igenomhar tröskat igenom
Pluskvamperfekthade tröskat igenomhade tröskat igenomhade tröskat igenomhade tröskat igenomhade tröskat igenomhade tröskat igenom
Futurum exaktumska ha tröskat igenomska ha tröskat igenomska ha tröskat igenomska ha tröskat igenomska ha tröskat igenomska ha tröskat igenom
Konditionalis IIskulle ha tröskat igenomskulle ha tröskat igenomskulle ha tröskat igenomskulle ha tröskat igenomskulle ha tröskat igenomskulle ha tröskat igenom
Imperativ-tröska igenom--tröska igenom-

Verbs similar to genomtröska

Conjugated verbs before and after genomtröska

« genomtröska »