Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip försvinnande
Perfekt particip försvunnen
Supinum försvunnit
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens försvinner försvinner försvinner försvinner försvinner försvinner
Preteritum försvann försvann försvann försvann försvann försvann
Futurum ska försvinna ska försvinna ska försvinna ska försvinna ska försvinna ska försvinna
Konditionalis I skulle försvinna skulle försvinna skulle försvinna skulle försvinna skulle försvinna skulle försvinna
Perfekt har försvunnit har försvunnit har försvunnit har försvunnit har försvunnit har försvunnit
Pluskvamperfekt hade försvunnit hade försvunnit hade försvunnit hade försvunnit hade försvunnit hade försvunnit
Futurum exaktum ska ha försvunnit ska ha försvunnit ska ha försvunnit ska ha försvunnit ska ha försvunnit ska ha försvunnit
Konditionalis II skulle ha försvunnit skulle ha försvunnit skulle ha försvunnit skulle ha försvunnit skulle ha försvunnit skulle ha försvunnit
Imperativ - försvinn - försvinn -

Conjugated verbs before and after försvinna