Total verb forms: 53
Imperatives and participles
Presens particip embarkerande
Perfekt particip embarkerad
Supinum embarkerat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens embarkerar embarkerar embarkerar embarkerar embarkerar embarkerar
Preteritum embarkerade embarkerade embarkerade embarkerade embarkerade embarkerade
Futurum ska embarkera ska embarkera ska embarkera ska embarkera ska embarkera ska embarkera
Konditionalis I skulle embarkera skulle embarkera skulle embarkera skulle embarkera skulle embarkera skulle embarkera
Perfekt har embarkerat har embarkerat har embarkerat har embarkerat har embarkerat har embarkerat
Pluskvamperfekt hade embarkerat hade embarkerat hade embarkerat hade embarkerat hade embarkerat hade embarkerat
Futurum exaktum ska ha embarkerat ska ha embarkerat ska ha embarkerat ska ha embarkerat ska ha embarkerat ska ha embarkerat
Konditionalis II skulle ha embarkerat skulle ha embarkerat skulle ha embarkerat skulle ha embarkerat skulle ha embarkerat skulle ha embarkerat
Imperativ - embarkera - embarkera -

Conjugated verbs before and after embarkera