Total verb forms: 77
Imperatives and participles
Partizip Imärkend
Partizip Igemärkt
Imperativ (Du)märken
Imperativ (Du)märk(e)
Imperativ (Du)märkt
Typeichduer/sie/eswirihrsie
Präsens Indikativmärkemärkstmärktmärkenmärktmärken
Präteritum Indikativmärktemärktestmärktemärktenmärktetmärkten
Futur I Indikativwerde märkenwirst märkenwird märkenwerden märkenwerdet märkenwerden märken
Futur I Konjunktiv IIwürde märkenwürdest märkenwürde märkenwürden märkenwürdet märkenwürden märken
Präsens Konjunktiv Imärkemärkestmärkemärkenmärketmärken
Präteritum Konjunktiv IImärktemärktestmärktemärktenmärktetmärkten
Perfekt Indikativhabe gemärkthast gemärkthat gemärkthaben gemärkthabt gemärkthaben gemärkt
Plusquamperfekt Indikativhatte gemärkthattest gemärkthatte gemärkthatten gemärkthattet gemärkthatten gemärkt
Futur II Indikativwerde gemärkt habenwirst gemärkt habenwird gemärkt habenwerden gemärkt habenwerdet gemärkt habenwerden gemärkt haben
Futur II Konjunktiv IIwürde gemärkt habenwürdest gemärkt habenwürde gemärkt habenwürden gemärkt habenwürdet gemärkt habenwürden gemärkt haben
Perfekt Konjunktiv Ihabe gemärkthabest gemärkthabe gemärkthaben gemärkthabet gemärkthaben gemärkt
Plusquamperfekt Konjunktiv IIhätte gemärkthättest gemärkthätte gemärkthätten gemärkthättet gemärkthätten gemärkt

Verbs similar to märken

Conjugated verbs before and after märken

« märken »